คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
สำนักงานคณะ
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ติดต่อ/แผนที่
 
โครงสร้างการบริหารงาน กลับหน้าหลัก

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

ประกอบด้วย 

๑) สำนักงานคณะฯ                                                         
๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร