คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับคณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
ผู้บริหาร
บุคลากรสายวิชาการ
สำนักงานคณะ
โครงสร้างการบริหารงาน
ปฏิทินกิจกรรม
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ติดต่อ/แผนที่
 
ผู้บริหาร กลับหน้าหลัก
โทรศัพท์:    3310
E-mail: tjuntachote16@gmail.com


 
โทรศัพท์: 3312
E-mail: vklompong@gmail.com
 
 

โทรศัพท์: 3307 
E-mail: annthida@hotmail.com