มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
เตรียมพร้อมสมัคร! โครงการโควตาพิเศษ : Young Smart TSU ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) รุ่นที่ 21 ระดับปริญญาเอก
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลทิศา สุขเกษม ที่ได้การรับรองเป็น


หน้าที่ :