คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 เม.ย.65 ถึงวันที่ 25 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้แทนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในนคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพัทลุง
 
     

 ผู้แทนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในนคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพัทลุง

 25-04-2022

ผู้แทนจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ
เนื่องในนคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพัทลุง


**********************************

  วันนี้ (25 เม.ย. 65) อาจารย์ ดร.พรวิชัย เต็มบุตร ตัวแทนคณาจารย์ พร้อมด้วยนางจรรยา ชูทับ หัวหน้าสำนักงาน และนางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา นักวิชาการ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในนคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพัทลุง

25 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ ซึ่งกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะมีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
****************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************