คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.65 ถึงวันที่ 11 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการศึกษาดูงานหลักสูตร เครื่องดื่มชะลอวัย วันที่ 3
 
     

 โครงการศึกษาดูงานหลักสูตร เครื่องดื่มชะลอวัย วันที่ 3 

30-07-2022

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการศึกษาดูงานหลักสูตร non-degree (การผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย) เป็นวันที่ 3 โดยในวันดังกล่าว ได้มีการเข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตเครื่องดื่มจากองุ่นผสมมัลเบอร์รี่ และการผลิตเครื่องดื่มประเภทกาแฟ ณ ไร่องุ่นหมื่นศิริ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ ได้มีการรับฟังบรรยายที่ไปที่มาของการได้ริเริ่มสร้างสวนองุ่นในภาคใต้จากเจ้าของสวน และกระบวนการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากองุ่นสู่เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ลงตัว มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัย และช่วยเรื่องระบบขับถ่าย และสถานที่ที่ 2 ได้เข้าเยี่ยมชมสวนและศึกษาดูงานด้านการผลิตกาแฟโรบัสตา และโกโก้ ณ ศูนย์ส่งเสริมการปลูกและรับซื้อผลผลิตกาแฟโรบัสตา โกโก้ ไร่คลองกั่วคอฟฟี่แลนด์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟโรบัสตาสูตรโบราณบ้านคลองกั่ว อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนในหลักสูตรได้เห้นถึงกระบวนการผลิตกาแฟ และการดื่มกาแฟตามสูตรโบราณ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กระบวนการผลิตที่ใส่ใจทุกกระบวนการและยังคงเอกลักษณ์ กลิ่น และรสชาติ แบบดั้งเดิม เแพาะสูตรเฉพาะที่ จนเป็นที่ต้องการของตลาดและดึงดูดให้ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่องการดื่มกาแฟ แบบดั้งเดิม ทั้งนี้ได้มีการเยี่ยมชมสวนกาแฟ 2 ฝน มีที่เดียวในประเทศไทย และหาทานได้อยาก

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ขอขอบคุณสถานที่ทั้งสองที่ให้เกียรติและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ตลอดจนการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นกันเอง
 

***************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************