คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.65 ถึงวันที่ 11 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการศึกษาดูงานหลักสูตร เครื่องดื่มชะลอวัย (Non-degree) วันที่ 2
 
     

 โครงการศึกษาดูงานหลักสูตร เครื่องดื่มชะลอวัย วันที่ 2

29-07-2022

วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการศึกษาดูงานหลักสูตร non-degree (หลักสูตรการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย) เป็นวันที่ 2 โดยในวันนี้ (ช่วงเช้า) เวลา 08.00 - 11.30 น. ได้มีการศึกษาดูงาน ณ บริษัท สยามเนสท์ 2022 จำกัด หมู่เกาะสี่-เกาะห้า จังหวัดพัทลุง เพื่อดูกระบวนการจัดการรังนกนางแอ่น ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่จัดส่งให้ บริษัท เอส แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด (สก๊อตรังนกแท้) โดยในวันนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรองประธานบริษัท และกรรมการบริษัท ให้การต้อนรับและบรรยายกระบวนการจัดเก็บรังนก และการอนุรักษ์พันธุ์นกนางแอ่น ตลอดจนการอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกาะสี่ เกาะห้า ซึ่งรังนกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพมากมาย ตลอดจนสามารถพัฒนาและนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และราคาสูง จำน่ายทั้งในและต่างประเทศ ต่อด้วย (ช่วงบ่าย) เวลา 13.30 - 17.00 น. เข้าศึกษาดูงาน ณ ร้าน Sweet House No.3 เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตเครื่องดื่มชะลอวัย และดีต่อสุขภาพ ตลอดจนการรับฟังบรรยายจากเจ้าของร้านถึงที่ไปที่มาและการดำเนินงานและการบริหารงานที่จำเป็นและสำคัญต่อการบริหารจัดการร้านค้า ทั้งนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษาดูงานลงมือทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งในวันนี้ มีอาจารย์ ดร.รัทรดา เทพประดิษฐ์ อาจารย์ู้สอน พร้อมด้วยนายนฤเบศร์ ซังปาน ตำแหน่งนักวิชาการ และนางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา ตำแหน่งนักวิชาการ เข้าร่วมและควบคุมการดูงานในครั้งนี้
 

***************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************