คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.65 ถึงวันที่ 11 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โครงการศึกษาดูงานหลักสูตร เครื่องดื่มชะลอวัย (Non-degree) วันที่ 1
 
     

 โครงการศึกษาดูงานหลักสูตร เครื่องดื่มชะลอวัย วันที่ 1

28-07-2022

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการศึกษาดูงานของนิสิตหลักสูตร non-degree (หลักสูตรการผลิตเครื่องชะลอวัย) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. ได้เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตเครื่องดื่ม การผลิตโกโก้ และช็อกโกแลต ณ One more - วันมอร์ - Thai craft chocolates ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับการบรรยายด้านการผลิตชาเปลือกโกโก้ ที่มีความหอมหวาน ดีต่อสุขภาพ และกระบวนการผลิตช็อกโกแลตที่มีคุณภาพหนึ่งเดียวในภาคใต้ จนได้รับรางวัลมากมายจากทั้งในและต่างประเทศ กลายเป็นของขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงของภาคใต้ โดยวันนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นทั้งกระบวนการผลิต การตลาด และการทำให้ดีต่อสุขภาพ ต่อด้วยในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 12.00 - 15.00 น. ได้เข้ารับประทานอาหารเที่ยง และเข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ณ บ้านเห็นกับผัก ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมุ่งเน้นเรื่องการทำการตลาดในด้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ตลอดจนการจัดและตกแต่งร้าน การจัดเครื่องดื่มและอาหารให้มีความน่าสนใจน่ารับประทานตอบโจทย์เพื่อคนรักสุขภาพ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยในวันนี้มีผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานกว่า 30 ท่าน ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล มะยะเฉียว อาจารย์ผู้สอน พร้อมด้วยนายนฤเบศร์ ซังปาน ตำแหน่งนักวิชาการ และนางสาวศรวณีย์ ศรีสัจจา ตำแหน่งนักวิชาการ เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย
 

***************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************