คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.65 ถึงวันที่ 25 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ฝ่ายสื่อสารองค์กรพบปะเครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ”
 
     

 “ฝ่ายสื่อสารองค์กรพบปะเครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ” 

09-08-2022

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายนฤเบศร์ ซังปาน พร้อมด้วยนางสาวศรวณี ศรีสัจจา ตำแหน่งนักวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรม “ฝ่ายสื่อสารองค์กรพบปะเครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารทักษิณาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีพบปะหารือ การรวมเครือข่ายสื่อสารองค์กรภายใน ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับแนวคิดของบุคลากร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านสื่อสารองค์กรของหน่วยงาน และเพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อสารองค์กร ที่เข้มแข็ง ต่อยอดไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสารและประสานการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม "กิจกรรมรู้จักเธอรู้จักฉัน" สร้างความสัมพันธ์ และทำความรู้จักผู้ร่วมกิจกรรมเครือข่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ และการบรรยายจุดประกายความคิด ในหัวข้อ “แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยในกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักดิ์ ขุนพล ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
ขอขอบคุณภาพจาก : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

***************************
งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมูที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
โทร. 074 609 600 ต่อ 3405
*******************************