ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ความร่วมมือกับวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรความปลอดภัยด้านการผลิตอาหารทะเลแปรรูป