ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ความร่วมมือกับโรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง เกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรและสถานที่ฝึกงานนิสิต