ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 ส.ค.61 ถึงวันที่ 31 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกิจกรรมพิธีผูกไท ใส่เข็ม นิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง