ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ส.ค.61 ถึงวันที่ 9 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พี่ๆ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เตรียมอาหารว่างให้น้องนิสิตใหม่ ในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561