ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ส.ค.61 ถึงวันที่ 30 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 12
 
     
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง IT106 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

 

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตร

และอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 12

จัดโดย คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ


ทีมลงทะเบียนพร้อม


ทีมนิทรรศการพร้อม

น้องๆ เริ่่มลงทะเบียน


โล่ห์สำหรับผู้ที่มีความสามารถรอบรู้เกษตรและอาหารพร้อมผศ.ดร.สุรศักดิ์ คชภักดี คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานกล่าวเปิดงานทีมแข่งขัน ม. ต้น