ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 ต.ค.61 ถึงวันที่ 13 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สโมรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม พิธีเปิดกีฬา "ทองหลางเกมส์ ครั้งที่ 12"
 
     

นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด ทองหลางเกมส์ ครั้งที่ 12” ภายใต้แนวความคิด “1 ทศวรรษ อกช.

และเข้าร่วมแข่งขันกีฬาทองหลางเกมส์ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561

 

          สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดกีฬาทองหลางเกมส์ ครั้งที่ 12 ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสำคัญอันดีระหว่างนิสิตและบุคลากรโดยการใช้กีฬาเป็นสื่อ และก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งนี้ สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพมีการกำหนดโชว์ขบวนพาเหรด แสตนเชียร์ คฑากรโชว์ และคณะผู้นำเชียร์โชว์ ภายใต้กรอบแนวคิด 1 ทศวรรษ อกช.ซึ่งการโชว์มีความพร้อมเพรียงกันอย่างสวยงามและลงตัว พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรภายในคณะร่วมเชียร์และชมการแข่งขันให้กับนักกีฬาสังกัดคณะได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม ถึง 4 พฤศจิกายน 2561