ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 พ.ย.61 ถึงวันที่ 27 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

www.tsu.ac.th/detail.php