ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 พ.ย.61 ถึงวันที่ 16 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมเดินทางออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ในพื้นที่จังหวัดสตูล
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ร่วมเดินทางแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ ในพื้นที่จังหวัดสตูล
(โรงเรียนสตูลวิทยา และ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์) 

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง และนายนฤเบศร์ ซังปาน คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมเดินทางพร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสตูล ได้แก่ โรงเรียนสตูลวิทยา และโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยในการแนะแนวครั้งนี้มีนักเรียนสนใจเข้ารับฟังทั้งสองโรงเรียนกว่า 200 คน ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำแก่นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ซึ่งนักเรียนทั้งสองโรงเรียนให้การตอบรับและแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาต่อภายในคณะเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้นักเรียนที่แจ้งความประสงค์สำนักงานคณะจะมีการติดต่อกลับเพื่อประสานงานในรายละเอียดการสมัครและแนะนำวิธีการสมัครอีกครั้ง โดยจะมีการรับสมัครในระบบ TCAS62 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

 

สนใจเข้าศึกษาต่อหรือสอบถามรายละเอียด
เกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อเพิ่มเติม
โทร. 074-609600 ต่อ 3306 หรือ 090-2190508