ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 พ.ย.61 ถึงวันที่ 23 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด
สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่
เนื่องในโอกาสการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

           วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ) ร่วมกล่าวต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนภายในคณะ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในปีการศึกษา 2562 แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ เนื่องในโอกาสการเข้าศึกษาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการสำหรับนักเรียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ทั้งนี้ คณบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากคณะได้มีการสาธิตการทำ spherification เม็ดบีตกลิ่นผลไม้ โดยการใช้หลักการ Food Sci &Tech ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ได้มีการเชิญชวนนักเรียนที่สนใจศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์อาหาร และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตรเกษตรและชีวภาพ