ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 พ.ย.61 ถึงวันที่ 23 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับคณะต่างๆ ประจำวิทยาเขตพัทลุง ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ร่วมกับคณะต่างๆ ประจำวิทยาเขตพัทลุง ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ
ณ โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

          วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นำโดย อาจารย์ ดร.รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่และศิษเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วยส่วนงานคณะของวิทยาเขตพัทลุง ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุม ร่วมออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ ได้แนะแนวและชี้แจงระเบียบการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมกับการสอบถามความสนในการเข้าเรียน หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในการเรียนหลักสูตรภายในคณะเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ จึงแนะนำให้นักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อการติดต่อประสานงานและติดตามการสมัครเรียนต่อไป

 

สนใจเข้าศึกษาต่อ
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. 074-609600 ต่อ 3306 หรือ 090–219-0508
หรือแสกนเพื่อส่งข้อมูลการติดต่อกลับ