ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 พ.ย.61 ถึงวันที่ 30 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับคณะต่างๆ ประจำวิทยาเขตพัทลุง ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ร่วมกับคณะต่างๆ ประจำวิทยาเขตพัทลุง ออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยทักษิณ
ในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 

          วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วยส่วนงานคณะของวิทยาเขตพัทลุง ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา คณะนิติศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุม ร่วมออกแนะแนวการเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ โรงเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ทั้งนี้ ได้แนะแนวและชี้แจงระเบียบการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมกับการสอบถามความสนในการเข้าเรียน หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจในการเรียนหลักสูตรภายในคณะเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ ได้มีการประสานงานและสร้างเครือข่ายกับครูแนะแนวประจำโรงเรียนในการติดต่อประสานงานเรื่องการรับนิสิตในปีถัดไป

 

สนใจเข้าศึกษาต่อ
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. 074-609600 ต่อ 3306 หรือ 090–219-0508
หรือแสกนเพื่อส่งข้อมูลการติดต่อกลับ