ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 พ.ย.61 ถึงวันที่ 25 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สอนการแต่งหน้าขนมเค้ก ส่วนหนึ่งของรายวิชาในคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 
     

ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
สอนการแต่งหน้าขนมเค้ก 

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยคุณวราภรณ์ เพชรแก้ว ตำแหน่งนักวิชาชีพ มีการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งรายวิชาดังกล่าวเป็นหนึ่งในรายวิชาที่น่าเรียนของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ภาพหลังจากเรียนเสร็จมีความสวยงามและน่ารับประทานเป็นอย่างมาก

 

สนใจเข้าศึกษาต่อ
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
โทร. 074-609600 ต่อ 3306 หรือ 090–219-0508
หรือแสกนเพื่อส่งข้อมูลการติดต่อกลับ