ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บรรยากาศการเรียนการสอนคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 
     

บรรยากาศการเรียนการสอน

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง