ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 พ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ม.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ช่องทางการติดต่อทาง LINE สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

เพิ่มช่องทางการติดต่อกับคณะผ่านช่องทาง LINE  

และการเข้ากลุ่ม LINE สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อ


แสกนเพื่อเพิ่มเพื่อน "คณะอุตสากรรมเกษตรฯ"
(สำหรับการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายบุคคล)แสกนเพื่อเข้ากลุ่ม "คณะอุตสาหกรรมเกษตรฯ มทษ. 62"
(สำหรับการสอบถามข้อมูลและพูดคุยกับเพื่อนๆ ที่สนใจเข้าเรียนในคณะร่วมกัน)