ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 5 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรม TSU Road Show 2018
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

ร่วมกิจกรรม TSU Road Show "ม.ทักษิณ สัญจรประจำปี 2561

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดตรัง และนครศรีธรรมราช

 

วันที่ 3 และ 4 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล มะยะเฉียว อาจารย์ประจำคณะและนายนฤเบศร์ ซังปาน นักวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรม ม.ทักษิณ สัญจร TSU Road Show ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 700 คน และ โรงแรมชฎา แอท นคร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวนเข้าร่วมกว่า 800 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ ครอบคลุมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง กระบี่ สตูล ภูเก็ต พังงา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร และจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้มีการตั้งบูธรับสมัครนิสิตใหม่ภายในงาน พร้อมกับการโชว์ขนมและอาหารที่เกิดจากการเรียนการสอนภายในคณะ พร้อมการชิมขนมฝีมือนิสิตภายในคณะ