ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกิจกรรม TSU Road Show ม.ทักษิณ สัญจร” ประจำปี 2561
 
     

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

ร่วมกิจกรรม TSU Road Show ม.ทักษิณ สัญจรประจำปี 2561

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนในจังหวัดสงขลา และโรงเรียนใน 3 จังหวัดภาคใต้

 

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เข้าร่วมกิจกรรม ม.ทักษิณ สัญจร TSU Road Show ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 300 คน และ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี มีจำนวนเข้าร่วมกว่า 800 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ ครอบคลุมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทั้งนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้มีการตั้งบูธรับสมัครนิสิตใหม่ภายในงาน พร้อมกับการโชว์ขนมและอาหารที่เกิดจากการเรียนการสอนภายในคณะ พร้อมการชิมขนมฝีมือนิสิตภายในคณะ ทั้งนี้ นักเรียนและครูแนะแนวให้ความสนใจกับการออกบูธของคณะเป็นจำนวนมาก