รับสมัครนิสิต
เริ่มแสดง :: 17 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในโครงการ YOUNG SMART ABI 2019 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2561
 
     

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร/รายละเอียดการสมัคร


ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัคร มาที่
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
โทร. 0 746 09618 / 090 219 0508
ส่งใบสมัครและเอกสารการสมัคร พร้อม Portfolio ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชำระเงินค่าสมัคร 370 บาท ผ่านช่องทางธนาคาร
เลขที่บัญชี 0202-5271-3399
ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
(หลักฐานการโอนเงิน ให้ส่งกลับมาพร้อมใบสมัครและเอกสารการสมัครเรียน)