ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีและตัวแทนคณะเข้าร่วมกิจกรรม TSU Open House 2019
 
     

ตัวแทนคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

ร่วมกิจกรรม “TSU Open House” ประจำปี 2561

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

และ ล่องแก่งชมดาว รีสอร์ท

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วยรองคณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภายในคณะ เข้าร่วมกิจกรรม TSU Open House ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยในกิจกรรมมีคุณครูแนะแนวเข้าร่วมกว่า 60 คน จาก 53 โรงเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยวัตถุประสงค์การกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ และการสร้างเครือข่ายครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ได้มีการบรรยายเกี่ยวกับการเรียนการสอน และเป้าหมายการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ ภายในคณะ เพื่อความเข้าใจในการแนะแนวต่อนักเรียนแก่คุณครูแนะแนวที่เข้ากิจกรรม เพื่อตอบโจทย์และคัดสรรนักเรียนที่สนใจเข้ามาศึกต่อในคณะ