ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ