ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 ม.ค.62 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มอบของขวัญปีใหม่ แแก่ท่านอธิการบดี และผู้บริหารส่วนงานวิทยาเขตพัทลุง
 
     

คณบดีมอบของขวัญปีใหม่แก่อธิการบดี
และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ôôôôôôôôôôôô

        เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ ได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ แก่ท่านอธิการบดี และคณบดีจากคณะต่างๆ ของวิทยาเขตพัทลุง ภายในงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มที่มีให้ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ภายใต้การนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พัชรสิทธิ์ นากยกสโมสรฯ