ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 ม.ค.62 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง เชิญชวนนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมบริจาคโลหิต
 
     

ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง
เชิญชวนนิสิต และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ร่วมบริจาคโลหิต

ôôôôôôôôôôôô

ฝ่ายกิจการนิสิต โดย : ภารกิจพยาบาลและบริการอนามัย ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณใต้หอพักพะยอม 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต นางสาวปีติฉัตร วั่นเส้ง โทรภายใน 7180