ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 ม.ค.62 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นายกสภาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณพร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าอวยพรคณบดี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562
 
     

 

นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ

เข้ามอบของขวัญปีใหม่และอวยพรคณบดี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

          เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 12.30 น. นายกิตติเทพ  ถาวรสุข นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม เข้าพบคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ เนื่องในศุภมงคลสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ทั้งนี้ ได้มีการพบปะพูดคุยเพื่อเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน และแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรซึ่งกันและกัน ตลอดจนการพูดคุยแนวทางการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพให้เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก และเป็นสถานที่ผลิตบัณฑิตและศิษย์เก่าที่มีคุณภาพต่อสังคมในอนาคต