ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ม.ค.62 ถึงวันที่ 8 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานจำนวน 1 อัตรา
 
     
มหาวิทยาลัยทักษิณ
รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา

>> สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ
>> หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและพัสดุ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
>> ต้องเป็นผู้ผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ระดับ
ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. (ให้แนบหลักฐาน)

ตั้งแต่บัดนี้ – 8 กุมภาพันธ์ 2562