ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ม.ค.62 ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะต่างๆ ในวิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมออกบูธรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะ ภายในงานเปิดบ้านรัษฎาวิชาการ ณ โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง
 
     

 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
พร้อมด้วยคณะต่างๆ ในวิทยาเขตพัทลุง เข้าร่วมออกบูธรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะ
ภายในงานเปิดบ้านรัษฎาวิชาการ ณ โรงเรียนรัษฎา จังหวัดตรัง

ôôôôôôôôôôôô

          วันที่ 24 มกราคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ร่วมออกบูธรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในงานเปิดบ้านรัษฎาวิชาการ ณ โรงเรียนรัษฎา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ตามคำเชิญของงานแนะแนวโรงเรียน ซึ่งภายในงานมีการออกบะรับสมัครนิสิตจากหลายสถาบันการศึกษา ทั้งอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ นักเรียนส่วนใหญ่มีความสนใจและเข้ามาสอบถามรายละเอียดขั้นตอนการสมัครต่างๆ อย่างละเอียด