ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.62 ถึงวันที่ 28 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
 
     

 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ร่วมต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

ôôôôôôôôôôôô 

เมื่อศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ) พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (คุณจรรยา ชูทับ) ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ คณบดีได้มีการนำเสนอหลักสูตรและการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนการแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาคณะไปในทิศทางที่ทันสมัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (Foodtech)