ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.พ.62 ถึงวันที่ 26 ก.พ.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สโมสรนิสิตคณะ อกช. นำนิสิตในคณะร่วมค่าย "วิดยาอาสาสานสัมพันธ์ อกช."
 
     

สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สร้างค่าย วิดยาอาสาสานสัมพันธ์ อกช.

ณ โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562

ôôôôôôôôôôôô

เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562 สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมยจัดค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ภายใต้ชื่อค่าย วิดยาอาสาสานสัมพันธ์ อกช.เป็นค่ายที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้นิสิตทั้งสองคณะมีจิตสาธารณะ รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม รู้จักการเป็นผู้ให้ที่ดี มีจิตใจอ่อนโยน ตลอดจนการตอบโจทย์มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดยมีการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ ดังนี้

1.      ด้านสื่อการเรียนการสอน มีการจัดบอร์ดนิทรรศการต่างๆ ภายนอกและภายในห้องเรียน อาทิเช่น บอร์ดสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ไทย บอร์ดสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย บอร์ดสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ และอื่นๆอีกมากมาย ตลอดจนการจัดห้องเรียนใหม่ทั้งหมดพร้อมจัดทำสื่อการเรียนการสอนประกอบกับเกมส์ต่างๆ ไว้ให้ห้องเรียน

2.      ด้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการสร้างแปลงปลูกผักสวนครัวสำหรับอาหารกลางวันแก่น้องๆ นักเรียน จำนวน 18 แปลง โดยมีการก่ออิฐขนาดความกว้างต่อแปลง 4 x 1 เมตร พร้อมการขนดินใส่แปลงและลงปุ๋ยพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์

3.      ด้านภูมิทัศน์ มีการจัดสวนหย่อมขนาดกลางจำนวน 3 จุด บริเวณหน้าอาคารเรียน 1 ทางเข้าโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อความสวยงามของโรงเรียนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่โรงเรียน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศใหม่ให้แก่น้องๆ นักเรียน ตลอดจนการปลูกต้นไม้ประเภทให้ร่มเงาในพื้นที่โรงเรียนเพิ่มเติม

4.      ด้านสนามเด็กเล่น มีการทาสีเครื่องเล่นใหม่ทั้งหมดของโรงเรียน พร้อมการซ่อมแซมปรับปรุงเครื่องเล่นที่ชำรุดเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อให้น้องๆ ได้มีเครื่องใหม่ที่มีสีสันต์สวยงามและสร้างพัฒนาการทางสมองที่ดีแก่เด็กๆ ตลอดจนการทาสีกระถางต้นไม้และตีเส้นสนามวอลเล่ย์บอลของโรงเรียนด้วย

5.   ด้านคอมพิวเตอร์และสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ มีการลงระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนทุกเครื่องในโรงเรียน และมีการเชื่อมโยงโประแกรมควบคุมต่างๆ สำหรับคุณครูใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนการลงโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการใช้งานของน้องๆ นักเรียนในโรงเรียน พร้อมกันนี้ยังมีการจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ด้วย

6.      ด้านห้องสมุด มีการจัดตกแต่งห้องสมุด พร้อมการจัดคัดแยกหมวดหมู่หนังสือ ตามประเภทหมวดหมู่ เพื่อการง่ายต่อการหยิบอ่านและเสริมสร้างการอ่านโดยการจัดตกแต่งและทำความสะอาดห้องสมุดของโรงเรียนให้น่าเข้าใช้บริการ

           ทั้งนี้ ยังมีงานอื่นๆ อีกมากมายที่นิสิตได้ทำเพื่อโรงเรียนและน้องๆ นักเรียน ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และชาวบ้านในพื้นที่ ให้การต้อนรับและดูแลนิสิตอย่างปลอดภัยตลอดการทำกิจกรรมครั้งนี้