ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 มี.ค.62 ถึงวันที่ 10 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 
     
ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ และได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงประกาศผลการสอบแข่งขัน ดังไฟล์แนบ