ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 มี.ค.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนโยธินบำรุง
 
     

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ร่วมต้อนรับคณะครู นักเรียน โรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ôôôôôôôôôôôô

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลาโดยประมาณ 09.00 – 12.00 น. คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (อาจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ) พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (คุณจรรยา ชูทับ) ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบำรุง ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ทั้งนี้ คณบดีได้มีการนำเสนอหลักสูตรและการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนการแสดงวิสัยทัศน์การพัฒนาคณะไปในทิศทางที่ทันสมัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร