ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 มี.ค.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อนักเรียน รอบที่ 1 "ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จูเนียร์ 4.0" วันที่ 21-22 มีนาคม 2562
 
     

ประกาศรายชื่อนักเรียน

ที่สมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ
"ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จูเนียร์ 4.0"
รอบที่ 1  วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 36 คน