ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 มี.ค.62 ถึงวันที่ 1 พ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อนักเรียน รอบที่ 2
 
     

ประกาศรายชื่อนักเรียน

ที่สมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ
"ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จูเนียร์ 4.0"
รอบที่ 2  วันที่ 29-30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 47 คน