ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 15 มี.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด เข้ารับสมัครงานนิสิตชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
 
     

 

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน
ให้การต้อนรับตัวแทนจาก บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
เนื่องในโอกาสเข้ารับสมัครงานศิษย์เก่าและนิสิตชั้นปีที่ 4 ของคณะ

*******************************

 

          เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล มะยะเฉียว ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร พร้อมด้วยนางจรรยา ชูทับ หัวหน้าสำนักงานคณะ และนิสิตชั้นปีที่ 4 ให้การต้อนรับ นางสาววิมพ์วิภา เดโช ผู้แทนผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ในโอกาสที่เข้าพบผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ เพื่อขอเข้ารับสมัครงานเฉพาะทางในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต ซึ่งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารเป็นสาขาที่ต้องการในตำแหน่งดังกล่าวโดยเฉพาะ ทั้งนี้ บริษัท มีความยินดีที่จะรับนิสิตชั้นปีที่ 4 และศิษย์เก่าเข้าทำงาน พร้อมทั้งยินดีรับนิสิตฝึกสหกิจศึกษา และนิสิตฝึกงานจากคณะ

          ทั้งนี้ ศิษเก่าและนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่สนใจจะสมัครให้ติดต่อได้ที่พี่เบส นายนฤเบศร์ ซังปาน นักวิชาการ เพื่อสอบถามรายละเอียดการสมัคร ที่หมายเลข 074 609 618 หรือติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์คณะ https://www.abi.tsu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป