ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 มี.ค.62 ถึงวันที่ 19 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตอบแบบสำรวจความสุขออนไลน์
 
     
ขอเชิญบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตอบแบบสำรวจความสุขออนไลน์

ได้ที่ 
https://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th/index.php/462969?lang=th&encode=

ด้วย password คือ
 happytsu   (เป็นตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษทั้งหมด)