ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 มี.ค.62 ถึงวันที่ 31 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารจัดโครงการศึกษาดูงาน แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 18-23 มีนาคม 2562
 
     

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
จัดโครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
ในระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2562
********************************************************

วันที่ 18 - 22 มีนาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล มะยะเฉียว ประธานสาขาวิชาฯ อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง อาจารยืประสาขาวิชาฯ เจ้าหน้าที่คณะ พร้อมด้วยนิสิตชั้นปีที่ 3 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการเรียนรู้ถึงลักษณะงานที่จะต้องออกไปปฏิบัติในอนาคต ตลอดจนการได้มีโอกาสสัมผัสกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร และสุขาภิบาลอาหาร ทั้งนี้ การศึกษาดูงานครั้งนี้ ครอบคลุมพื้นที่ ในภาคใต้ ภาคกลาง และภาคอีสาน โดยมีรายชื่อบริษัทที่เข้าศึกษาดูงานดังนี้ 

1. 
บริษัท นทีชัย จำกัด : บริษัทผลิตเหล้าขาว ตรารวงข้าว
2. บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด : บริษัทผลิตขนมตรา ชินมัย และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ส่งออกต่างประเทศ
3. บริษัท ยาคูลท์ (ประเทศไทย) จำกัด : ผลิตภัณฑ์ยาคูลท์
4. บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด : ผลิตภัณฑ์แป้ง ตราช้างสามเศียร
5. บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด : ผลิตไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
6. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด 
7. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : ส่วนของการชำแหละชิ้นส่วนไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP
8. บริษัท แดรี่โฮม จำกัด : เครื่องดื่มนมออร์แกนิค 100% 
9. บริษัท โอลีน จำกัด : ผลิตภัรฑ์น้ำมันโอลีน