ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 มี.ค.62 ถึงวันที่ 3 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จูเนียร์ 4.0" รอบที่ 1 วันที่ 21-22 มีนาคม 2562
 
     
ประมวลภาพกิจกรรม
โครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง "ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จูเนียร์ 4.0" รอบที่ 1
วันที่ 21-22 มีนาคม 2562
ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
โดย : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

*************************************

          เมื่อวันที่วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จูเนียร์ 4.0 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนแสงทองวิทยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  โรงเรียนธิดานุเคราะห์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนพัทลุง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ตรัง และโรงเรียนอื่นๆ เข้าร่วมกว่า 40 คน ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการสอนปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ปฏิบัติการทางเคมี ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ปฏิบัติการทางการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเข้าเรียนรู้อย่างมีความสุขและทุกคนให้ความสนใจในวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังมีอีก 2 รอบคือ รอบที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 29-30 เมษายน 2562 และรอบพิเศษ จัดขึ้นในวันที่ 4-5 เมษายน 2562 โดยขณะนี้มีนักเรียนลงทะเบียนเต็มจำนวนที่รับทุกรอบ