ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 มี.ค.62 ถึงวันที่ 7 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ รอบพิเศษ "ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จูเนียร์ 4.0" วันที่ 4-5 เมษายน 2562
 
     

ประกาศรายชื่อนักเรียน

ที่สมัครเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ
"ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์จูเนียร์ 4.0"
รอบพิเศษ  วันที่ 4-5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. จำนวน 30 คน