ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 เม.ย.62 ถึงวันที่ 1 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เชิญชวนนิสิตใหม่คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ร่วมลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
 
     

คลิกเพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ - 27 พฤษภาคม 2562
และศึกษากำหนดการวันรายงานตัว การจองหอพัก การสั่งเครื่องแบบนิสิต