ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 เม.ย.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ร่วมใจสามัคคี ประจำปี 2562
 
     
หัวหน้าสำนักงาน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ร่วมใจสามัคคี ประจำปี 2562
**********************************
 
                เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 หัวหน้าสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย ร่วมใจสามัคคี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสโมสรมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อให้บุคลากรได้มีการร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในการนี้ บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับพร จากท่านอธิการดีมหาวิทยาลัยทักษิณ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ) และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และในช่วงกิจกรรมช่วงท้ายได้มีการรดน้ำขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากรอาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงวันเทศกาล และตลอดปี 2562