ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 เม.ย.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร รอบที่ 3 รับตรงร่วม ปี 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ