ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 พ.ค.62 ถึงวันที่ 10 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพจัดโครงการ Good Bye Senior 2018 In concept Denim party ABI
 
     

สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
จัดโครงการ Good Bye Senior 2018 In concept Denim party ABI
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

ôôôôôôôôôôôô

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.00 น. สโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นิสิตรุ่นน้องได้แสดงความยินดีกับนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่ เพื่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ทั้งนี้ ภายในงานมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน โดยภายในงานมีการรับประทานอาหารร่วมกันและร่วมร้องเพลงสังสรรค์ร่วมกันบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและมีความสุข นิสิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 36 คน ถือว่าเป็นนิสิตรุ่นแรกที่จบจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ