ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 พ.ค.62 ถึงวันที่ 9 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จัดโครงการอบรมนิสิตช่วยงานการทำขนมไทยและเบเกอรี่
 
     
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
จัดอบรมแก่นิสิตเพื่อเป็นกลุ่มสร้างรายได้ระหว่างเรียน
การทำขนมไทย และเบเกอรี่ เตรียมพร้อมรองรับการสั่งขนมเพื่อใช้ในการประชุม
จากส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ


***************************************************************************

               เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมนิสิตที่สนใจจะทำขนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้ระหว่างเรียนและเป็นรายได้เพิ่มเติมให้กับคณะฯ อีกทั้งจะเป็นผู้ช่วยในการอบรมต่างๆ ของคณะฯ ในอนาคต โดยการอบรมดังกล่าวมีการรับสมัครนิสิตที่ลงทะเบียนจำกัดเพียงแค่ 20 คน ซึ่งเป็นนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารจากทุกชั้นปี โดยในวันนี้มีนิสิตเข้าร่วมครั้งแรกจำนวน 10 คน และมีการสอนการใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ และเค้กพื้นฐาน 3 ชนิด โดยเริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป อีกทั้งจะมีตารางการฝึกอบรมเช่นนี้เป็นรายสัปดาห์ ครั้งต่อไปคือวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยเป็นการอบรมการทำขนมไทย สลับกันไประหว่างขนมไทยและเบเกอรรี่  เพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่ตลาดในมหาลัยทักษิณ และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งการอบรมครั้งนี้และครั้งถัดไปคณะได้มอบหมายให้คุณวราภรณ์ เพชรแก้ว เป็นวิทยากรและสอนเด็กตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการ พร้อมกันนี้กิจกรรมอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ