ประชาสัมพันธ์นิสิต
เริ่มแสดง :: 14 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนิสิตเพื่อ รับทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ