ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ก.ย.62 ถึงวันที่ 19 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรม "ถอดบทเรียนประสบการณ์ทำงาน ต่อยอดความฝันสู่รุ่นน้อง"
 
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
จัดกิจกรรม "ถอดบทเรียนประสบการณ์ทำงาน ต่อยอดความฝันสู่รุ่นน้อง"
วันที่ 18 กันยายน 2562
ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
*****************************************>> จากประสบการณ์การการทำงาน เล่าสู่น้องฟัง <<

        เริ่มต้นจากความฝัน ที่อยากจะไปต่างประเทศ ด้วยสายการเรียนที่สำเร็จการศึกษา "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร" สามารถสร้างฝันนั้นสำเร็จ นางสาวศสิยา รักเปีย รหัสนิสิต 532041074 จึงพยายามเรียนรู้และกล้าที่จะเผชิญกับโลกกว้างในต่างแดน โดยการก้าวเข้าสู่การทำงานบนเรือสำราญ อเมริกา-บาฮามาส ด้านการจัดการอาหารปลอดภัยบนเรือสำราญ ถือได้ว่าเป็น 1 ในศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน
 

   

   

        คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จึงได้มีการจัดกิจกรรม "ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การทำงาน สู่แรงบรรดาลใจในการเดินตามฝันแก่รุ่นน้อง" ขึ้น เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องเรียน MF 1303 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ขึ้น โดยในกิจกรรมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน แก่รุ่นน้อง ตลอดจนการเตรียมตัวสู่การทำงานต่างประเทศ ในกิจกรรมดังกล่าวมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ คณบดี เปิดกิจกรรม และมีคณาจารย์ รวมทั้งนิสิต กว่า 120 คน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

    

     

     

**************************
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074609618
***************************